خدمات درمانی

خدمات درمانی

انجمن ضایعات نخاعی قشم (هرمزگان)
1) مدد کاری 1.پذیرش 2.توزیع لوازم کمک توان بخشی (تشک…
پزشک عمومی سوراخ کردن گوش _ پانسمان _ نوار قلب…
انواع داروهای ایرانی _ شامپوهای ایرانی و ...
ترک اعتیاد و درمان نگهدارنده _ MMT _ BMT 
کلیه خدمات دندانپزشکی ترمیم _ درمان ریشه ( عصب کشی…
ایمپلنت _ زیبایی _ درمان ریشه _ پرتز ثابت و…

درمان داخلی و پوست _ بخیه _ ختنه _ جراحی…

© 1394-1396 - تمامی حقوق سایت متعلق به مجموعه قشم پیشه می باشد - ساخته شده با ♥